Cijfers en standpunten

Bij ENCORE aangesloten zijn:

 • 120 producenten, studio’s en distributeurs; vertegenwoordigd door NVPI Audio (Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP) en Filmdistributeurs Nederland (FDN);

 • 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren vertegenwoordigd door Nederlands Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN);

 • 100 uitgevers vertegenwoordigd door Algemene Uitgevers (GAU);

 • 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vertegenwoordigd door Buma/Stemra;

 • 7000 Nederlandse producenten, vertegenwoordigd door Sena Producenten;

 • Ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door Videma.

 • Meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door FilmService.

 • Gezamenlijk staan zij voor een exploitatie van meer dan € 1 miljard per jaar.

Een sector met een omzet van een miljard Euro.

Ruim 60.000 medewerkers en zelfstandigen.

Omzetval van 100% tot 30% voor de tijd dat de maatregelen duren.

Dialoog

Standpunten en dialoog

ENCORE is in continue dialoog met ministeries en belanghebbenden. De correspondentie met onze standpunten, toelichting op de huidige situatie en onderbouwing met feiten en cijfers is voor u hier te downloaden.

Zorgen over 2 amendementen ingebracht tijdens beraadslaging tijdens het wetgevingsoverleg op maandagavond 9 november jongstleden.

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

12 november 2020

Nu de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan versoepeld worden, is het tijd om ook vooruit te kijken en alle mogelijkheden te benutten om de culturele sector weer op te bouwen.

Aandacht voor auteursrechthebbenden, muziekconferenties en het Abraham Tuschinski Fonds

26 juni 2020

Rechthebbenden van auteurs- en naburige rechten krijgen een driedubbele klap. NOW moet toegepast worden op Collectieve Beheersorganisaties. Betrek de Creatieve Industrie bij de opbouw van de sector. Implementeer de Richtlijn Auteursrecht met spoed.

Position Paper 3

27 mei 2020

De creatieve industrie geeft hoop, troost, ontspanning en een inkomen.

Opinie Anne de Jong, woordvoerder ENCORE

24 mei 2020

Overheidsmaatregelen voor de creatieve sector moeten ten goede komen van de gehele keten.

Position paper 2

15 mei 2020

De maatregelen van Minister van Engelshoven bieden onvoldoende waarborgen voor de hele creatieve sector: een groot gedeelte van de creatieve industrie blijft buiten beschouwing.

Position paper

15 april 2020

Beantwoording van vragen vanuit het Minsterie van OCW en eerste inventarisatie ten behoeve van het Ministerie van EZK

Beantwoording vragen ministeries

25 maart 2020

De coronacrisis heeft nu en in de toekomst gevolgen voor ondernemers in de muziek-, film en boekenindustrie, en treft daarmee de creatieve sector in het hart. Dialoog over steun voor de getroffen sectoren is op korte termijn nodig.

Effecten Coronacrisis

21 maart 2020

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram