Jan Dirk Vis

Jan Vis Entertainment

20 april 2020

Jan Dirk Vis is directeur van Jan Vis Entertainment. Bij een anderehalvemeter maatschappij kan volgens Jan Dirk driekwart van de sector de deuren sluiten. Volgens hem mist er ook duidelijkheid van de overheid. Hij mist hierin het ondernemerschap. Gezondheid staat op één maar beslissingen die nu genomen worden, werken door tot 2022. De werkgelegenheid wordt zelfs na het opheffen van de regelingen met de huidige markt een moeilijk vraagstuk. Dit wordt onvoldoende gezien. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram