Martijn David

Groep Algemene Uitgevers (GAU)

5 juni 2020

Martijn David, algemeen secretaris van Groep Algemene Uitgevers (GAU). Zij behartigen de belangen van Nederlandse boekuitgevers. De omzet blijft redelijk op peil. Boeken zijn eigenlijk een coronavrij product. Hij maakt zich voornamelijk zorgen over het stelsel dat we nu hebben waar de boekhandel een grote rol in speelt. Hierom staat de hele keten ontzettend onder druk. We moeten manieren zoeken hoe wij in de toekomst boeken naar de consument brengen.  Iets even digitaal doen, dat kan niet zomaar. Uitgeven is echt een vak. "We moeten samenwerken om ook na de corona tijd de boekenpaleizen te behouden". 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram