Patrick Swart

WPG Uitgevers

14 april 2020

Patrick Swart is algemeen directeur WPG Uitgevers. De cijfers zijn tot nu toe nog goed. We zitten immers wat verder op in de keten. Het gaat een stevige, woelige tijd worden. Hij maakt zich zorgen over het zeer waarschijnlijk verdwijnen van boekhandelaren. Zichtbaarheid van het boek is belangrijk. Hij probeert het gehele portfolio in stand houden, maar zal de komende maanden lastig worden. In de creatieve industrie is de aandacht ongelijk verdeeld. Collectief optrekken is hierom noodzakelijk. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram