Raymond van Vliet

Cloud 9 Music

22 april 2020

Raymond van Vliet is typisch een ondernemer; een optimist. Als eigenaar van Cloud 9 Music,  heeft hij Snelle en Hardwell onder contract en beheert de muziek van o.a. Elvis Presley. De crisis heeft een enorme impact. In deze sombere tijden zit iedereen in hetzelfde schuitje dat zorgt voor meer verbinding. Politiek en experts zijn vaak risicomijders, terwijl ondernemers juist risiconemers zijn. Dat staat haaks op elkaar. Het steunpakket gaat voornamelijk naar de grotere instanties. Terwijl nu vooral de kleine artiesten in de problemen komen.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram